2009

கொரிய நிறுவனமொன்றுக்கு உரித்தாகியிருந்த உருக்கு உற்பத்திச்சாலை உள்நாட்டு உற்பத்தியாளரான நந்தன லொகுவித்தானகேயினால் தனதாக்கப்பட்டது.

1964

ஒருவல உற்பத்திச் சாலையின் சுற்றுப்புறம் - 60களில் வதிவிடர்களற்ற கைவிடப்பட்ட பகுதியாகக் காணப்பட்டது.

1962

01 கிலோ மீற்றர் நீளமான இலங்கையின் முதலாவது உருக்கு ரோல்
ஆலையின் நிர்மாணப் பணிகள் ஆரம்பம்.

1967

நாட்டின் அடிப்படை வசதிகளின் அபிவிருத்தியில் புதியதோர் அத்தியாயத்தை ஆரம்பித்து வைத்தவாறு மார்ச் 20 ஆம் திகதி முதலாவது உற்பத்தித் தொகையான 260 தரத்திலான சுருளியற்ற உருக்குக் கம்பிகள் முதல் தடவையாக சந்தைக்கு விடுவிக்கப்பட்டது.

1965

உருக்கு ஆலையின் நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவுறும் நிலைக்கு வந்தது.

இன்று

சிலோன் ஸ்ட்டீல் வளாகம் முழுதும் பரவியுள்ள காபன் பாதச் சுவட்டினை குறைப்பதற்காக நிறுவனம் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளின் பிரதிபலிப்பாகும்.

2010

இலங்கையில் முதன்முறையாக ஈரத்தன்மையை போக்கும் மற்றும் தன்னியக்க உயிர்ப்பாக்கும் தொழில்நுட்பத்துக்கு அமைவாக (500 தரத்திலான) அதிசக்தி உருக்குக் கம்பிகளின் உற்பத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

1969

உலகப் புகழ்பெற்ற கட்டடக் கலை நிபுணர் ஜெப்ரி பாவா நிர்மாணித்த இலங்கையின் முதலாவது உருக்கு உற்பத்தி தலைமையகம்.

1960

இலங்கையின் முதலாவது நவீன உருக்கு உற்பத்திச்சாலையின்
நிர்மாணப் பணிகள் ஒருவல, அத்துருகிரியவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

2009
1964
1962
1967
1965
இன்று
2010
1969
1960

லங்வா பாரம்பரியம்

தரம் | நியமம் | நியாயம் | பொறுப்பு | இவையனைத்தையும் உங்களுக்கு பெற்றுத்தரும்.

1960 ஆம் ஆண்டு அரச நிறுவனமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட சிலோன் ஸ்ட்டீல் கோப்பரேஷன் அப்போதைய ரஷ்ய அரசாங்கத்தின் பூரண ஒத்துழைப்புடன் அவர்களிடமிருந்த சிறந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ப உருக்கு உற்பத்தி முறைகளுக்கும் உரிமை கோரிய நிறுவனமாகும்.

ஏன் லான்வா தேர்வு?

தரமான மூலப்பொருட்களின் உபயோகத்துக்காக
உருக்கு உற்பத்தியாளர்களில் இலங்கையில் லங்வா நிறுவனம் மட்டுமே மொத்த உற்பத்திகளுக்கும் தரமான மூலப்பொருட்களின் உபயோகிக்கின்றது…
உற்பத்தி நியமங்களைப் பேணுவதனால்
எமது அனைத்து உற்பத்திகளும் சிறந்த தரக்கட்டுப்பாட்டுடன் உற்பத்தி செய்யப்படுவதனால்…
நிலையில் தன்மைக்காக உழைப்பதனால்
எமது முழுமையான உற்பத்தி செயற்பாடுகளும் ISO 14001:2015 தர நிர்ணயத்துக்கு அமைவாக இடம்பெறுவதனால்..
நாம் சமூகப் பொறுப்புக்களை ஏற்றிருப்பதால்…
பொறுப்புள்ள பிரஜைகளாக, தரக்கட்டுப்பாடு மிக முக்கியமானதென நாம் நம்புகின்றோம்.
நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதனால்…
நாம் எமது நிலுவைகளை செலுத்துவதில் முழு முனைப்புடன் செயற்படுகின்றோம்.
நாம் சிறந்த பிரஜைகளாக இருப்பதால்….
லங்வாவும் ஊழியர்களும் தமது கடமையைத் தாண்டி தமது செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது.

லங்வா உற்பத்திகள்

பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட சேவை வழங்குவதில் முன்னோடி
ISO 1461-2009 அமைவான லங்வா HOT-DIP...
உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற தடிப்பு வடிவமைப்பு...
சுத்தியலடி சறுக்காத தலை, வளையாத....
லங்வா GI MESH ஆனது மிகவும் பலம் வாய்ந்ததாகவும்...
லங்வா BRC MESH ஆனது இணைப்புக்களின்...
ஏற்கனவே கல்வனைஸ் செய்யப்பட்ட எமது...
HOT DIP முறையில் உற்பத்தியின் பின்னர்...
சர்வதேச தர நிர்ணயங்களுக்கு.....
தேசத்துக்கு வலுவவூட்டும் உருக்கு

லங்வா தர நிர்ணயம்

லங்வா சங்ஸ்தா வானே எனும் வர்த்தக நாமத்துடன் வரும் சிலோன் ஸ்ட்டீல் கோப்பரேஷன் தமது உற்பத்தி நடவடிக்கைகளில் முழுமையாக சுத்தமான மூலப்பொருட்களை மட்டுமே மிகவும் உயர் தரத்தில், உரிய நியமங்களுக்கு அமைவாக உற்பத்தி செய்வதுடன் மிகவும் நியாயமான விலையில் பெற்றுக்கொடுப்பதின் ஊடாக மக்கள் நம்பிக்கையை வென்ற இலங்கையின் முன்னணி உருக்கு உற்பத்தி நிறுவனமாகும்.

முன்னேறிச் செல்லும் லங்வா

வின்னைத்தொடும் கட்டடங்கள் மட்டுமன்றி எமது நோக்கம் அதிசிறந்த சேவையை பெற்றுக்கொடுத்தலாகும்.

வியாபித்திடும் லங்வா

எமது தரம், நியமங்கள், மற்றும் நியாயமான விலை என்பவற்றினால் நாம் நாடளாவிய ரீதியில் பரந்தளவில் வியாபித்திருக்கின்றோம்.

லங்வாவின் வாடிக்கையாளர்கள்

புதியதொரு தரத்தை நோக்கிய பயணத்துக்கான பலமிக்க உறவு

லங்வாவின் செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வகள்

துறைசார் செய்திக் குறிப்புக்கள்