லங்வாவின் செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

துறைசார் செய்திக் குறிப்புக்கள்

யாழ்ப்பாண மீன்பிடி படகு உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினால் லங்வா GI பைப் உற்பத்தி ஆலையை பார்வையிடல்.

Staunchly loyal to LANWA GI Pipes. For they say “LANWA’s Hot-dip Galvanized GI Pipes are far better than any other similar product for its corrosion resistance even in the harsh marine environment.