லங்வாவின் செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் lanwa

துறைசார் செய்திக் குறிப்புக்கள்

இலங்கையை மேம்படுத்தல்.
நிகழ்வை துறைமுக நகர உயர்நிலை அதிகாரிகள் மற்றும் BOI அதிகாரிகள் உட்பட ஏனையோருடன் ஆரம்பித்து வைத்தல்.

Ceylon Steel Corporation, the makers of Lanwa Steel in Sri Lanka, hosted a business event titled “Empowering Sri Lanka” recently. It was an evening of fellowship with industry titans. This event was attended by a high-level delegation from Port City along with BOI officials, amongst others.