லங்வாவின் செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் lanwa

துறைசார் செய்திக் குறிப்புக்கள்

குருநாகல் புனித அந்தோனி ஹார்ட்வெயாருக்கு லங்வா மீள் விநியோகத்தர் அதிகாரத்தை வழங்கல்.

St. Anthony’s Hardware is a hardware store located in Kurunegala, at Katugastota-Kurunegala-Puttalam Highway, Kurunegala. In order to provide a professional service to the large customer base looking for quality products, the LANWA Re-distributorship was awarded to St. Anthony’s Hardware, renowned for offering hardware products of distinction. Amongst other products, highly workable Rebar Sri Lanka can be purchased from this outlet.