තිරසාරත්වය

මුල් පිටුව > තිරසාරත්වය

ලංවා පාරසරික ප්‍රතිපත්තිය

අපගේ ආයාසය වන්නේ හැකිතාක් සැහැල්ලුවෙන් කාබන් පා සටහන මිහි මත තැබීමයි

අපගේ නිෂ්පාදන ආයාසය වන්නේ හැකිතාක් සැහැල්ලූවෙන් කාබන් පා සටහන මිහිකත මත පතිතවනසේ මෙහෙයුම් හැසරවීමයි.

ISO Certification 14001

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

steel sri lanka

ISO Certification 9001

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

steel sri lanka
අපි යම් සාර්තකත්වයක් ලැබුවෙමු නම් එය එසේ වූයේ අපත් සමඟ අත්වැල් බැඳගත් සියලූ සේවාලාභියකුම කැපකළ වෙහෙස මහන්සිය, ගත් තීන්දු තීරණ හා සිදුකළ ක්‍රමෝපායික ක්‍රියාකාරකම් නිසයි.